design-bg

Regulatoriskt stöd

Regulatoriskt stöd

Vår prioritet är tillhandahållandet av säkrare förpackningar till läkemedel, skönhet och personlig vård som respekterar både miljön och människors hälsa.

Våra huvudpunkter inom konsumentförpackningar

Nya material

Valet av nya förpackningsmaterial som fullt ut respekterar de nuvarande reglerna relaterade till kosmetika, förpackningar och avfallsförpackningar och REACH.
Andra krav kan också granskas och, om det anses relevant, införlivas i vår policy.Individuella kundbehov beaktas från fall till fall.

Dokumentation

Vi har utvecklat ett antal dokument, särskilt Regulatory Information Files (RIF) och positionspapper som är speciellt utformade för att möta våra kunders behov.Dessa dokument är baserade på den information som tillhandahålls av våra leverantörer och verifieras av vår interna fördjupade kunskap om regelverket.

3. Regulatoriskt stöd

Vi arbetar proaktivt med tillsynsmyndigheter och andra relevanta intressenter för ständig förbättring och förtydligande av regellandskapet.