Hållbarhet

Hållbarhetsvision

Hållbarhetsvision Företagens sociala ansvar

Vi anser att människors liv bör berikas av att ha arbetat för och med Micen.Vi ger tillbaka till de samhällen där våra människor bor och arbetar, och våra kärnvärden sammanfattas i två ord – tillit och respekt.Våra teammedlemmar litar på att de tar initiativ, ställer frågor och är modiga.Vi respekterar varandra som individer, vi respekterar planeten vi värnar om och vi behandlar alla intressenter och partners rättvist.