Hållbarhet

Hållbara produktlösningar

Designa produkter och processer med människor och planet i åtanke.

Hållbar materialförsörjning är en stor prioritet för Micen, våra kunder och våra intressenter.

I takt med att oron för icke-förnybara resurser och miljöpåverkan växer, förstår vi att inköp av hållbart material är högst upp i sinnet för kunder och andra intressenter.För att bättre ta itu med detta nyckelområde har vi etablerat ett dedikerat team för produkthållbarhet inom Micens Innovation Excellence Organization.

Micen samarbetar med likasinnade organisationer för att förstärka vårt löfte att ta hand om vår planet och minska vår miljöpåverkan, särskilt när det gäller återvinning, minskat plastavfall och främja en mer cirkulär plastekonomi.

2. Hållbara produktlösningar

Hållbara produktlösningar